spreekuur Sociaal Wijkteam

Sociaal Wijkteam St.Joost

Het Sociaal Wijkteam St.Joost heeft elke donderdag middag van 13.30 tot 15.00 uur speek uur in het Patronaat.

Heeft U vragen , zorgen , signalen op het gebied van : werk en inkomen, hulpverlening en ondersteuning,begeleiding en wonen, zorg WMO-vraagstukken, dan kunt U hiermee bij het wijkteam terecht.

In het Sociaal Wijkteam werken generalisten van de WMO van de gemeente en andere hulpverleners, zoals de Wijkverpleegkundige, Welzijnswerker samen. het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig toegangkelijk voor de inwoners van de kernen en lokale partners zoals woningcorporaties, wijkagenten, verenigingen voor vraagstukken op veel leefgebieden

|Doorsturen